Kavurmacı

Kavurmacı

Kavurmacı

E-Bülten' e Üye Olun!
Şirketin başarısı için en temel unsurlardan biri doğru liderliktir. Hedef büyüktür, ama başarı imkânsız değildir. Yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştiren, motive eden, teknik donanımlı liderler şirket verimliliğini ve başarısını artıracaktır.